top of page
רוברט ארל ברטון

רוברט ארל ברטון הוא המייסד והמורה הרוחני של בית הספר fellowship of friends.

בצעירותו למד רוברט בצורה מקיפה את תורתה של הדרך הרביעית תחת הנחייתו של המורה והבמאי אלכס פרנציס הורן כפי שהוצגה למערב על ידי גיאורג גורדייף ופיטר אוספנסקי. רוברט התמקד בצידו המעשי של לימוד זה, ובמהרה הבין כי התרגול של *׳זכירה עצמית׳  הוא המפתח העיקרי של השיטה.

 

בשנות השלושים לחייו, ערב השנה החדשה 1970, הקים רוברט את בית הספר ומאז מהלך חייו והתפתחותו כמורה רוחני קשורים באופן הדוק ובלתי נפרד לצמיחתו והתפתחותו של בית הספר. בשנים הראשונות כמורה חווה רוברט חוויה שהוא מתאר כ׳התגבשות׳ ומאז ועד היום חי רוברט מתוך מצב תודעה גבוהה זה, אותו מצב אשר אנו התלמידים שלו לומדים ומתרגלים בבית הספר מתוך הרצון להפוך אותו לקבוע אצלנו גם כן.

 

לימים רכשו יחד רוברט ותלמידיו חלקת אדמה בקליפורניה למרגלות הרי הסיירה נאבדה  וקראו לה ׳אפולו׳ - מרכזה הרוחני של בית הספר. רוברט עבד בנחישות להפוך חלקה זו לסביבה מלאת השראה אשר תתרום לתהליך התעוררותם של התלמידים שלו, ואכן מאז ועד היום אפולו מהווה השתקפות חיה למהות הלימוד של רוברט וקרקע פוריה לעבודתם של תלמידיו. במקביל המשיך רוברט בעבודתו הנמרצת להרחיב את המסר שלו והאפשרויות הטמונות בתוכו לאנשים המחפשים בית ספר אזוטרי ברחבי העולם ובאמצעות המאמצים שלו ושל תלמידיו הוקמו מרכזים של בית הספר כמעט בכל עיר מרכזית ברחבי העולם ובית הספר הפך להיות בינלאומי.

במשך חמישים שנה התעצב בית הספר, המרכז הרוחני שלו - ׳אפולו׳ והמרכזים ברחבי העולם תחת ראייתו המודעת והאוהבת של רוברט והחזון שיש לו.

 

המסר אותו מלמד רוברט היה ונשאר ממוקד בזכירה עצמית, תורתו הרוחנית מעולם לא סטתה מהתמקדות במאמצים המעשיים שיש לבצע מידי רגע על מנת להתעורר מהשינה:

 

״יש אמנות לכל רגע, על ידי היותך נוכח לדברים קטנים, תוכל לאחד את הקטן ביותר עם הגדול ביותר״. רוברט ברטון.

 

עם השנים, כאשר הבשיל הלימוד שלו הוא החל להעדיף את השימוש במושג ׳נוכחות׳ כדי לתאר באופן יותר פשוט ואובייקטיבי את החוויה של ׳זכירה עצמית׳.

בשנים יותר מאוחרות החל רוברט לחקור ולאמץ מסורות של בתי ספר אזוטרים שונים ולהרחיב את הידע של מסורת הדרך הרביעית. דרך מחקר של טבען המשותף של תורות רוחניות לאורך כל הזמנים הוא זיהה כי בבסיסה של כל עבודה אזוטרית משמעותית מצויים אותם הרעיונות: להימלט מדמיון* ומהעצמי הנמוך* ולהתעורר להכרה של העצמי הגבוה באדם.

כיום רוברט משלב אל תוך הדרך הרביעית את הסמלים והחכמה של לימוד עתיק הכולל את ההינדואיזם, בודהיזם, נצרות, יהדות, המסורת הסופית, בתי ספר ממצרים העתיקה, מסופוטמיה, יוון ועוד. 

 

רוברט הוא בשנות השבעים המאוחרות לחייו, הוא חיי ומלמד באפולו יחד עם תלמידים רבים המתגוררים באזור. הוא מלמד באופן קבוע באירועים שנערכים מידי שבוע כמו גם מטייל ומעודד תלמידים להצטרף אליו במחקר של ממצאים מבתי ספר אזוטרים עתיקים.

 

כיצד אפשר לתאר מורה מודע?

הקרדיט היחידי של רוברט הוא התעוררותו שלו עצמו וההשפעה שיש ללימוד שלו ולבית הספר שהקים על תלמידיו בדרכם להתעוררות בעצמם. הוא תזכורת חיה עבור תלמידיו כי יש באפשרותו של האדם להתעורר.

כדי ללמוד עוד על הרעיונות אותם רוברט מלמד תוכלו להוריד את האפליקציה שלנו ׳התעוררות׳ המכילה אסופה של ציטוטים של רוברט, או לרכוש את אחד משני ספריו: ׳זכירה עצמית׳ (עברית) או ׳התעוררות׳ (אנגלית).

bottom of page