top of page

הדרך הרביעית

“ברגע שהאדם מתעורר ופותח את עיניו, כל הכוחות שגרמו לו לישון מתחילים לפעול עליו בעוצמה חזקה פי עשר ומיד הוא נרדם שוב, כשלעיתים קרובות הוא חולם כי הוא ער או מתעורר.”
– גיאורג גורדייף
“יש לנו נפש נצחית, וכל מאמצינו לזכור את עצמנו הם כדי ליצור עמה קשר מודע.” – פטר אוספנסקי
השיטה של הדרך הרביעית הובאה למערב במאה העשרים על ידי גיאורג א. גורדייף, מיסטיקן ארמני-יווני, ותלמידו פטר אוספנסקי, עיתונאי ופילוסוף רוסי. השיטה פותחה במיוחד כדי להתאים לעידן המודרני עם הדגשתה את היותו של האדם מכונה יְשֵנָה, עם הקוסמולוגיה המבוססת על חוקים ואנרגיה, עם בתי החרושת השונים המרכיבים את המכונה, ועם האפשרויות הגבוהות הרדומות של האדם להגיע למצב קבוע של התעוררות. השיטות העיקריות של הדרך הרביעית הן התבוננות עצמית, אי ביטוי של רגשות שלילים ותרגולה של חלוקת תשומת הלב, דרכה מתבונן האדם הן בסביבתו והן בעצמו במקביל. אם לחלוקה זו של תשומת הלב, נוספת נקודה שלישית בלתי תלויה באחרות, מגיע האדם לחוויה גבוהה יותר של נוכחות הנקראת זכירה עצמית.

בוני הקתדראלות הגותיות

פרהיסטוריה

bottom of page