top of page

זורואסטריות

“העולם כחלום יחלוף ודבר לא ישאר פרט לאלוהים.” – זורואסטר
זורואסטר או זרתוסטרה היה דמות דתית ומשורר איראני קדום אשר על מזמוריו מבוססת הזורואסטריות. האמונות הבסיסיות כוללות אלוהים כל-יודע אחד, הבורא אשר איננו נברא, הַמְכוּנֶה אָהוּרָה מָאזְדָה; יקום השואף לסדר ולאמת בינות השקרים ואי-הסדר, עם כוחות הטוב אשר בסופו של דבר גוברים על כוחות הרשע; ומושגים של התעברות טהורה, שלושת האָמַגוּשִים, יום הדין, סוף העולם ותחיית המתים שבה נשמות המתים יתאחדו עם אלוהים. חובתו המרכזית של המאמין היא להגן על הסדר האלוהי באמצעות עשיית הטוב. הכוונה שבמעשים טובים ובמחשבות טובות היא האיחוד הסופי עם הנוכחות האלוהית.

טולטקים

זן

bottom of page