top of page

בודהיזם

“חווה את הרגע הזה בתשומת לב מלאה.” – הבודהא
הבודהא הוא אחד מהמורים הדתיים הגדולים בעולם. כצעיר בעל שאיפות בדרך הרוחנית, הוא גילה כי רבות מהשיטות המקובלות להגעה להארה איבדו מיעילותן, והיה חלוצה של “דרך האמצע” – חיפוש תודעה ללא הקיצוניות של ריצוי עצמי או דיכוי עצמי. כרבים מהמורים הרוחניים הגדולים בעולם, קורות חייו הפכו להיות מיתוס המהווה מקבילה אזוטרית למאבקם הפנימי של כל השואפים להתעורר. מסופר כי בראשית בגרותו היה הבודהא נסיך שבּוּדד מהחיים מפאת חרדת הוריו, עד כי יום אחד התגלו בפניו בזו אחר זו דוגמאות של עוני, מחלה, זקנה ומוות. בעודו נדחף למסע חקר פילוסופי, עזב הנסיך את חייו הנוחים וחיפש אחר התשובה לשאלה, “מדוע אנו מתים?”

טאואיזם

בודהיזם טיבטי

bottom of page