top of page

זן

“מלכתחילה באתי לארץ זו כדי למסור את הדהארמה ולשחרר מהטעות. הפרח מצמיח חמישה עלי כותרת. הפרי נפתח מעצמו.” – בודהידהארמה
החכם ההודי בודהידהארמה נסע לסין בסביבות 520 לספירה, והחייה את הבודהיזם באמצעות התעקשותו על תרגול המדיטציה, או זן כפי שנקרא מאוחר יותר, בכל מקום ומצב. בית הספר שלו הרחיק את הבודהאיזם מגישה דתית ומעמדית, והשתמש במשימות פשוטות ויומיות כאמצעי להשגת תודעה. מעשי וחסר יומרה, בודהידהארמה היה מודע לכך שהמוטיבים הנמוכים באדם, או ה”אגו”, יעדיפו לדבר על העבודה מאשר לבצעה, ולהיראות כמומחים במקום באמת להיות כאלו.

זורואסטריות

יהדות

bottom of page