top of page
בית הספר ברחבי העולם

לבית הספר מעל לשישים מרכזים ברוב הערים הגדולות בעולם. תלמידים מתכנסים לפגישות לפחות פעם בשבוע ונהנים מפעילויות רבות אחרות ביחד. כל התלמידים ברחבי העולם חולקים את אותן השיטות והתרגילים תחת הכוונתו של המורה שלנו - רוברט ברטון, וכל מרכז הינו כמראה של העבודה שמתבצעת באפולו - ליבו של בית הספר בארצות הברית.

עיקר העבודה והלמידה במרכזים בעולם מתבצעת מתוך התנאים שמרכזים אלו מאפשרים מעצם קיומם המאפשרים עבודה בשלושת הקווים* מתוך העקרונות שהניחו גורדייף ואוספנסקי בייסדם את הדרך הרביעית. השפעתו של המורה שלנו ניכרת מאוד בצורה שבה מרכזים אלו בנויים ומתנהלים ובכך בעצם העבודה של תלמידים במרכזים נעשית תחת הכוונתו ורצונו של המורה. תלמידים במרכזים יכולים לגשר על הקשיים בניסיון שלהם לזכור את עצמם*, ללמוד מניסיונם של תלמידים אחרים, ולהשתתף בפעילויות אשר מאפשרות להם לראות את עצמם מזוויות שונות שייתכן ולא ראו עד כה ולא היו יכולים לראות כל עוד ניסו לעבוד לבד.

 

סטודנטים מ׳אפולו׳ - ליבו של בית הספר הנמצא בארצות הברית, מבקרים לעתים קרובות במרכזים ברחבי העולם ומשתתפים בפגישות ופעילויות שם. וכמובן, סטודנטים רבים מהמרכזים מבקרים ב׳אפולו׳, בייחוד במהלך התכנסויות מיוחדות המתקיימות שם מספר פעמים בשנה.

 

כל המרכזים של בית הספר מציעים פגישת מבוא ללא תשלום, אשר במהלכה תוכלו ללמוד יותר על עבודת ההתעוררות ולפגוש תלמידים. אם ברצונכם לשמוע עוד על פגישת מבוא אנא צרו קשר.

להמשך קריאה

רוברט ברטון

bottom of page