top of page

תרבות שומר

“הער את אלוהים עם מילים בזמן המתאים.” – כתבים שומריים
הכתבים השומריים מתוארכים ל-5000 שנה לפני זמננו. גילגמש, הגיבור הקדום ביותר בהיסטוריה המתועדת, שאל, “מה היא משמעות החיים?” על-פי ההיסטוריונים, גילגמש מלך על שומר בערך ב-2650 לפנה”ס כחלק מהתרבות המסופוטמית בסהר הפורה, שהשתרעה מהמפרץ הפרסי ועד לים התיכון. האפוס של גילגמש מתאר את המלך כשני-שליש אלוהי ושליש אנושי. הלימוד האזוטרי של הרפתקאותיו מתמקד במאבק הפנימי בין הטוב לרע, היחסים בין האדם לאלים, השגת חיי נצח וכולל גם את השיטפון המחריב של המישור בין הפרת והחידקל. מיתוס מבול זה יופיע במסורות מאוחרות כנוח והתיבה.

פרהיסטוריה

מצריים

bottom of page