top of page

נצרות

“מלכות האלוהים היא בתוכך.” – ישו
התנ”ך ניבא את בואו של מורה רוחני גדול, מושיע או “משיח”, שמשמעו “המשוח בשמן”. הסיפורים על הדמות הדתית של ישו מנצרת, כפי שתוארה בכתבים האזוטריים הנוצרים המוקדמים שנכתבו במאה הראשונה לספירה, העניקו השראה לאחת מהתנועות הדתיות הגדולות ביותר בתולדות ההיסטוריה. כתבים אלו מצווים: סיפורו של מנהיג דתי, עושה ניסים, חסידה של דת חומלת, שעונה, הומת מות קדושים וקם לתחייה כדי למסור את רוח קודש או הנשימה הקדושה לתלמידיו ולהובילם להפצת דבר האלוהים ברחבי העולם. לימודו של ישו השפיע רבות על המסורות של בתי הספר האזוטריים אשר באו אחריו: הנצרות הגנוסטית של המדבר והכתות האלכסנדריניות, מסורת הפילוקאליה היוונית והרוסית, התנועה הנזירית של ימי-הביניים, ואומני הגילדות שבנו את הקתדראלות הגותיות.

יהדות

איסלאם

bottom of page