top of page

סופיזם

“הסופי הוא אדם שמחשבתו צועדת למקצב רגלו. כולו נוכח; נשמתו נמצאת היכן שגופו וגופו נמצא היכן שנשמתו נמצאת.” – אמרה סופית
במסורת אשר נפרשת מהמיסטיקאית הסופית ראביעה במאה השמינית ועד למסדר הָנָאקְשְבָּאנְדִי שנוסד במאה הארבע-עשרה, הסופיזם מתאר את הנישואים המיסטיים של הנשמה עם אלוהים כפרשת אהבים בין המאהב לאהוב. באמצעות ספרים, דיונים, ריקוד, והשירה הלירית המעודנת ביותר בעולם, הסופים מתארים את הערגה האנושית לאלוהים, בהעתיקם תשוקות אנושיות והקרבה עצמית למען האהוב, למערכת יחסים אמיתית עם אלוהים. לעיתים נדירות הוצג הדו-שיח שבין האנושי לאלוהי בצורה כה פואטית.

איסלאם

טארוט

bottom of page