top of page

מהו בית ספר אזוטרי?

בית ספר אזוטרי מציע תנאים מיוחדים לעבודה מעשית. הוא אינו רק קבוצת אנשים הנפגשים יחד ודנים ברעיונות גבוהים, מקשיבים להרצאות או קוראים ספרים. בית ספר גם לא נועד לרפא טראומה או מחלה, ולא להציע עושר, יחסים בין אישיים משגשגים, הצלחה או כוחות מיוחדים. למעשה, הבעיה היחידה בה יכול בית הספר לטעון שהוא מטפל היא הבעיה של העדר מודעות והחוסר בנוכחות.

בית ספר נועד למען מטרה אחת: לספק כלים ותנאים אשר עוזרים לבסס ולשמר קשר עם העצמי הגבוהה שלנו. אף על פי שהעצמי הנמוך שלנו יכול להנות מקשר זה, אין זו המטרה. בית ספר מיועד לאנשים שהבינו שעבודה ממושכת ולעיתים קשה, נחוצה, וכי הם זקוקים לעזרה מבחוץ והדרכה ישירה בביצוע עבודה זו.

התנאים המיוחדים שבית הספר מספק הם:

  • מורה מודע אשר מנחה אותנו במבוך המטעה של העצמי הנמוך. מורה אשר עוזר לנו לראות את עצמנו ולהבחין בין האמתי לשקרי. מורה המהווה תזכורת חיה למה שאדם מסוגל להשיג.

 

  • גוף של ידע, מדוייק ואובייקטיבי, עם קשר חי למסורת מודעת, ושיטות בדוקות להשגת ידע עצמי והגברת מודעות.

 

  • סביבה תומכת לעבודה, והנוכחות והידידות של אחרים אשר עוסקים באותה עבודה ומשתמשים באותן שיטות.

מהי התמרת סבל

שאלות נוספות

bottom of page