top of page

טארוט

מקורה של שיטת הטארוט הוא ככל הנראה במצרים, והיא עברה פיתוח ושכלול נוספים באירופה של המאה החמש-עשרה. הדבר שהפך להיות בבסיסה של חפיסת קלפי משחק פשוטה היום התחיל כמפה סמלית של מסעה של הנשמה משינה לערות. בדומה למשחק הסֶנֶט המצרי, שנמצא בקברו של המלך תות-אנך-אמון, היא משרטטת את המלכודות והמכשולים הרבים הממתינים לאדם השאפתן.

סופיזם

​הפילוקאליה

bottom of page